Praktijkfolder

Praktijkfolder 't Gasthuis


't Gasthuis

Vicaris van der Asdonckstraat 11
5421 VB Gemert
Telefoon: 0492-363232
Spoed: 0492-363232 kies 1
Receptenlijn: 0492-363232 kies 2

www.gasthuisgemert.nl


Openingstijden

De praktijk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 17.00 uur.

U kunt tussen 8:00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17:00 uur bellen voor:

- Het maken van een afspraak bij uw huisarts.
- Het aanvragen van een telefonisch consult met uw huisarts (de huisarts belt u terug)
- Het maken van een afspraak met de assistente of praktijkondersteuner.
- Het aanvragen van een visite.
- Het aanvragen van herhalingsrecepten
- Het opvragen van uitslagen.
- Overige vragen

Telefoon: (0492) - 36 32 32, u krijgt een keuzemenu te horen.

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen belt u ons op nummer: (0492) - 36 32 32, KEUZE 1
of op spoednummer: (0492) - 36 38 40 

bij levensbedreigende aandoeningen belt u ook 112

Deze nummers zijn alleen voor medische spoed, maak er verantwoord gebruik van.

Eerste hulp:
Voor grote of kleine ongevallen kunt u altijd op de praktijk terecht. Bel van tevoren even op zodat wij weten van uw komst en een tijd met u kunnen afspreken, dit voorkomt onnodig wachten.

Spoed buiten praktijkuren:
Voor dringende medische problemen 's avonds, 's nachts en in het weekeinde kunt u zicht wenden tot de Spoedpost in Helmond. U dient van tevoren een afspraak te maken via 0900 - 8861.


De spoedpost is gevestigd in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond
(Wesselmanlaan 25)

Aanvullende informatie Spoedpost Helmond.

Afspraak spreekuur

Wij werken uitsluitend volgens afspraak. Voor het maken van een spreekuur afspraak kunt u bellen tussen 8.00 en 12.30 uur 's ochtends en 's middags tussen 13.30 en 17.00 uur.

Voor een afspraak wordt 10 minuten gepland, deze tijd is noodzakelijk om één klacht zorgvuldig te kunnen beoordelen. Als u meerdere klachten wilt bespreken overleg dan met de assistente, vaak is er de mogelijkheid om een dubbele afspraak te maken

De assistente zal u vragen naar de aard van uw klacht. Dit is bedoeld om in te kunnen schatten hoe snel u gezien moet worden en of er voor het bezoek aan de huisarts nog onderzoek gedaan moet worden. Soms kan een klacht ook door de assistente of praktijkondersteuner worden behandeld.

De assistente heeft een gedegen medische opleiding. Zij kan u bij veel voorkomende klachten adviseren over zelfzorg maatregelen. Alle adviezen worden met de huisarts besproken.

De assistente en andere praktijkmedewerkers hebben - net als de huisarts - een beroepsgeheim. Vind u het desondanks toch bezwaarlijk om aan de assistente uw klacht te vertellen dan kunt u dit natuurlijk aangeven.

Telefonisch spreekuur

Het telefonisch spreekuur is geschikt voor korte vragen en het bespreken van uitslagen.

Als u tijdens de openingstijden belt, spreekt de assistente met u af wanneer de huisarts u terugbelt.

Hoe vroeger u dit doet, hoe groter de kans is dat u dezelfde dag nog kan worden teruggebeld.

Binnenkort hopen wij u ook email consulten te kunnen aanbieden.

Visite

Als u door ziekte niet in staat bent om naar de praktijk te komen kunt u een visite aanvragen. In alle andere gevallen vragen wij u naar de praktijk te komen, waar alle onderzoeks- en behandel-mogelijkheden voorhanden zijn.

Ter informatie: kinderen met koorts mogen gewoon naar buiten. Kleedt u ze, als het buiten koud is, goed aan.

Herhaalrecepten

Voor het aanvragen van herhaalrecepten bieden wij u vier mogelijkheden:

 1. Receptenlijn:  0492 - 363232 keuze 2
  Deze wordt iedere dag afgeluisterd door een van de assistentes van 't Gasthuis. U hoort een antwoordapparaat en kunt de gewenste medicatie inspreken. Vermeld duidelijk: uw naam, geboortedatum, naam van het medicijn, sterkte en gebruik en de apotheek waar u het geneesmiddel wilt ophalen. Het medicijn ligt de volgende werkdag na 11.00 uur voor u klaar.

 2. Telefonisch bij de assistente:
  U kunt telefonisch recepten aanvragen bij de assistente. Dit kan tussen de volgende tijden: 8.00 tot 12.30 en 13.30 tot 17.00. Zorg dat u de doosjes van uw medicijnen binnen handbereik heeft, zodat u de juiste informatie kunt doorgeven, dit ter voorkoming van fouten

 3. Aan de balie "spoedrecepten":
  U kunt de hele dag direct een recept afhalen aan de balie. Aan de balie is een zorgvuldige controle van uw medicatie vaak moeilijk. Ook kunnen wij uw privacy niet altijd garanderen. Om deze redenen verzoeken wij u om aan de balie alleen recepten aan te vragen van medicatie die u dringend nodig heeft.

 4. Recepten via de website:
  Log hieronder in om herhaalrecepten aan te vragen. Hebt u nog geen inloggegevens, dan dient u zich nu eerst eenmalig te registreren via onderstaande link "Wilt u zich registreren?".

De doktersassistente


Als u naar de praktijk belt of langskomt zal de assistente u in eerste instantie verder helpen. Zij is het vaste aanspreekpunt van de praktijk en heeft zowel administratieve als medische taken. Zij zal u enkele vragen stellen om de aard en ernst van uw klacht te bepalen en met u overleggen hoe en door wie u het beste geholpen kunt worden. Bij veel voorkomende aandoeningen kan zij u advies geven. Ook kan zij u verder helpen met praktische vragen over o.a. verwijsbrieven, laboratoriumonderzoek en kunt u uitslagen van onderzoeken met haar bespreken. De assistente is hiervoor speciaal opgeleid en zal zich houden aan haar beroepsgeheim.

Bij de doktersassistente kun u - op afspraak - terecht voor:
- Het meten van uw bloeddruk.
- Het maken van een uitstrijkje.
- Het uitspuiten van uw oren.
- Het verwijderen van hechtingen en wondverzorging.
- Het aanstippen van wratten
- Bloedonderzoek.
- Urineonderzoek: Om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten willen wij dat u vooraf een vragenlijst invult. Dit kunt u aan de balie doen tijdens het inleveren van de urine of thuis via onderstaande link:

Urineonderzoek vragenlijst

 

Voor een afspraak met de assistente kunt u bellen tussen 8.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17.00 uur.

 

Praktijkondersteuners

Twee verpleegkundigen bieden zorg aan chronische patienten. In nauw overleg met de huisarts controleren zij patienten met suikerziekte (diabetes), longziekten (astma en COPD) en patienten met hart- en vaatziekten, of een verhoogd risico daarop.

Daarnaast zijn er in 't Gasthuis twee praktijkondersteuners GGZ werkzaam. Zij bieden ondersteuning aan patienten met psychische vragen.

Uw huisarts zal u zo nodig verwijzen naar één van de praktijkondersteuners. Vervolgafspraken kunt u zelf maken via de assistente.