De doktersassistente


Als u naar de praktijk belt of langskomt zal de assistente u in eerste instantie verder helpen. Zij is het vaste aanspreekpunt van de praktijk en heeft zowel administratieve als medische taken. Zij zal u enkele vragen stellen om de aard en ernst van uw klacht te bepalen en met u overleggen hoe en door wie u het beste geholpen kunt worden. Bij veel voorkomende aandoeningen kan zij u advies geven. Ook kan zij u verder helpen met praktische vragen over o.a. verwijsbrieven, laboratoriumonderzoek en kunt u uitslagen van onderzoeken met haar bespreken. De assistente is hiervoor speciaal opgeleid en zal zich houden aan haar beroepsgeheim.

Bij de doktersassistente kun u - op afspraak - terecht voor:
- Het meten van uw bloeddruk.
- Het maken van een uitstrijkje.
- Het uitspuiten van uw oren.
- Het verwijderen van hechtingen en wondverzorging.
- Het aanstippen van wratten
- Bloedonderzoek.
- Urineonderzoek: Om een duidelijk beeld te krijgen van uw klachten willen wij dat u vooraf een vragenlijst invult. Dit kunt u aan de balie doen tijdens het inleveren van de urine of thuis via onderstaande link:

Urineonderzoek vragenlijst

 

Voor een afspraak met de assistente kunt u bellen tussen 8.00 en 12.30 uur en tussen 13.30 en 17.00 uur.