Praktijkondersteuners

Twee verpleegkundigen bieden zorg aan chronische patienten. In nauw overleg met de huisarts controleren zij patienten met suikerziekte (diabetes), longziekten (astma en COPD) en patienten met hart- en vaatziekten, of een verhoogd risico daarop.

Daarnaast zijn er in 't Gasthuis twee praktijkondersteuners GGZ werkzaam. Zij bieden ondersteuning aan patienten met psychische vragen.

Uw huisarts zal u zo nodig verwijzen naar één van de praktijkondersteuners. Vervolgafspraken kunt u zelf maken via de assistente.