Kosten van huisartszorg

Financiële kosten bezoek (huis-)arts

In de afgelopen periode ontstaan er steeds vaker vragen omtrent de aan u doorberekende zorgkosten. Dit zijn de kosten die bij uw zorgverzekeraar door zorgaanbieders worden gedeclareerd. Deze kosten worden onder bepaalde omstandigheden volledig door uw zorgverzekeraar betaald vanaf het moment dat u uw eigen risico heeft betaald. 

Alle verrichtingen binnen de muren van de huisartspraktijk vallen NIET onder uw eigen risico en worden daarom niet aan u doorbrekend. Voorbeelden hiervan zijn:

– Consultatie (visite) van uw huisarts

– Kleine verrichtingen (chirurgische interventie)

– Het vervaardigen van een ECG (hartfilmpje) of een Spirometrie (longfunctie onderzoek)

– Handelingen verricht door de praktijkondersteuner (diabetes zorg / COPD-Astma) en/of

de doktersassistente (oren uitspuiten/hechtingen verwijderen/uitstrijkjes/etc.)

 

Alle verrichtingen / consultaties van een specialist en medicatie vallen WEL onder uw eigen risico en worden daardoor pas vergoed als u uw eigen risico al heeft betaald. De zorgverzekeraar zal deze kosten eventueel voorschieten en deze later bij u in rekening brengen. Voorbeelden hiervan zijn:

– Verwijzing naar het ziekenhuis (consultatie van een specialist)

– Medicatie  (Let op ! Niet alle medicatie wordt (volledig) vergoed)

Controleer dit bij uw apotheek / vrij-verkrijgbare medicatie wordt niet vergoed)

– Als de huisarts verkregen informatie ter nadere analyse samen met een specialist beoordeelt

(bijvoorbeeld: cardioloog / longarts / dermatoloog).

– Laboratoriumonderzoek (bloed- / ontlastings- / urine- / semen-onderzoek)

- Rontgen onderzoek

 

Kosten overzicht kweken: Kweken via PAMM