Uitschrijfformulier

Wanneer u zich wilt uitschrijven bij onze praktijk, vragen wij u te tekenen voor de overdracht van uw dossier naar uw nieuwe huisarts. Hiermee volgen wij het advies van de KNMG inzake overdracht medische gegevens.

Gezien het feit dat een medisch dossier een belangrijk document is, moeten wij voldoen aan een zogenaamde “wettelijke bewaarplicht” van uw dossier. Deze bewaarplicht houdt in dat wij uw dossier moeten blijven beheren of dit rechtstreeks moeten overdragen aan uw nieuwe huisarts, zonder tussenkomst van u als patiënt.

In de praktijk betekent dit dat wij, indien u ons daarvoor uw toestemming geeft, uw dossier rechtstreeks zullen overhandigen, aangetekend opsturen of elektronisch, via een beveiligd netwerk, overdragen aan uw nieuwe huisarts. Indien wij die toestemming niet hebben, of indien de nieuwe huisarts nog niet bekend is, zullen wij uw dossier gedurende 15 jaar blijven bewaren.

Om de door u gewenste dossieroverdracht snel te laten verlopen vragen wij u dan ook het ontvangen formulier “verzoek overdracht medisch dossier” in te vullen en te ondertekenen. Per persoon is er een verzoek tot overdracht nodig. Let hierbij op dat ook alle gezinsleden van 12 jaar en ouder dit formulier dienen te ondertekenen. Als wij het ingevulde formulier van u retour hebben ontvangen, zullen wij er voor zorgen dat uw dossier wordt bezorgd bij uw nieuwe huisarts. Dit mag u ook doen door een foto te maken van het getekende formulier en dit te mailen naar info@gasthuisgemert.nl.

Uitschrijfformulier