Verpleegkundig Specialist

De Verpleegkundig Specialist is een ervaren verpleegkundige die een extra opleiding heeft gevolgd om medische taken te kunnen en mogen uitvoeren. Verpleegkundig specialisten werken zelfstandig en mogen bepaalde medische behandelingen uitvoeren, zoals lichamelijk onderzoek en het voorschrijven van medicatie.

Enkele voorbeelden van klachten die een verpleegkundig specialist goed kan behandelen zijn;

- oorpijn

- luchtwegklachten zoals hoesten

- Klachten van het bewegingsapparaat zoals rugklachten

- huidproblemen

- anticonceptie

Een verpleegkundig specialist kan ook de regie voeren bij complexere zorgvragen bij ouderen en/of chronisch zieken.

De doktersassistente kan goed bepalen voor welke klachten u bij de verpleegkundig specialist terecht kunt.